Betalning

Du betalar ditt köp eller delar av ditt köp med din store credit. Store credit får du när du hänger in kläder på sidan.